REGATY o PUCHAR BURMISTRZA KARTUZ

Data: 23-24 czerwca 2018
Organizator regat: Uczniowski Klub Żeglarski Lamelka
Współorganizator:
– Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze
– Kartuskie Centrum Kultury
– Firma LAMEL Rozdzielnice

Regaty będą rozgrywane na akwenie Jeziora Wielkie Brodno w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k/Kartuz, jezioro Brodno Wielkie

I. PRZEPISY – Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
1. Przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF (2017 – 2020)
2. Będą stosowane przepisy klasowe startujących klas
3. Zawiadomieniem o regatach
4. Instrukcją żeglugi (udostępnioną w dniu rozpoczęcia regat)

II. REKLAMOWANIE
Zawodnicy mogą być zobowiązani do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych
przez organizatora – zgodnie z przepisami.

III. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
1. Regaty są otwarte i rozgrywane dla wszystkich jachtów w klasach: Optimist gr. B, Optimist gr.
UKS, Optimist gr. 0, Cadet, Omega, Open
2. Warunkiem udziału w regatach jest: zgłoszenie elektroniczne lub w biurze regat, uiszczenie opłaty
według tabeli opłat rejestracyjnych, przedstawienie odpowiednich dokumentów.
3. Wymagane dokumenty:
– aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich)
– licencja sportowa zawodnika PZŻ dla OPTIMIST gr. B
– aktualne ubezpieczenie OC gr. B, dla pozostałych klas nieposiadających ubezpieczenia oświadczenie
o przyjęciu szkody – zadośćuczynienia w ramach pokrycia szkody
– certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym – wszystkich zawodników biorących udział w klasie Optimist gr. B obowiązują składki w PSKO
– dla pozostałych klas: ubezpieczenie OC i NW, właściwe dokumenty dla klasy Cadet i Omega, zgodnie z wymogami klasowymi.

IV. ZGŁOSZENIA
1.1. Zgłoszenia można składać do dnia 20 czerwca 2018r. na adres: hanna.kajeta@gmail.com do godziny 14:00 lub zgłoszenie On- line
Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w biurze regat: 23.06.2017r w godz. 08:30 – 09:30
1.2. Opłaty Rejestracyjne: Optimist gr B – 50 zł. (dowód przelewu przy zgłoszeniu)
Optimist gr UKS, „0” – 20 zł., pozostałe klasy: 20 zł. od osoby.
Wpłaty po terminie 20 czerwca należy doliczyć + 10 złotych w ramach wpisowego na regaty.
Nr konta – UKŻ Lamelka , 83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 14
– BS Sztum nr konta 28 8309 0000 0074 0427 2000 0010

V. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcje żeglugi dla poszczególnych klas, będą dostępne podczas zgłoszeń do regat.

VI. TRASA
1. według Instrukcji Żeglugi.

VII. PROGRAM
1. Sobota 23.06.2018
Godz. 8:30 – 9:30 – zgłoszenia do regat
Godz. 10.00 – otwarcie regat, odprawa trenerów
Godz. 11.00 – start do pierwszego – kolejność w/g Instrukcji Żeglugi
Godz. 12.00 – start do pierwszego wyścigu Optimist GR 0
2. Niedziela 24.06.2018
Godz. 10.00 – start do kolejnych wyścigów
Uroczyste zakończenie regat ( ok. 15:00 )

VIII. PUNKTACJA
1. Planowane jest rozegranie 7wyścigów w klasie Optimist GR B, UKS i w pozostałych klasach
2. Planowane jest rozegranie 5 wyścigów w klasie Optimist gr 0
2.1.Regaty będą ważne przy rozegraniu 3 wyścigów dla grupy Optimist B, dla pozostałych 1 wyścig,
(przy rozegraniu planowanych wyścigów, jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony).
2.2. Stosowana będzie punktacja małych punktów w/g PZŻ.
POSTÓJ SPRZĘTU – Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez Organizatorów.

IX. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w
regatach.

X. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

XI. NAGRODY
Optimist gr B: Klasyfikacja generalna – miejsce 1-3 – Puchar
kategoria chłopców i kategoria dziewcząt 1-6 miejsce – Medal,
kategoria chłopców i kategoria dziewcząt 1-6 miejsce – Medal,
Optimist UKS: Klasyfikacja generalna – miejsce 1-3 – Puchar
kategoria chłopców i kategoria dziewcząt 1-6 miejsce – Medal,
kategoria chłopców i kategoria dziewcząt 1-6 miejsce – Medal,
Optimist gr O Klasyfikacja generalna – miejsce 1-3 – Puchar
– miejsce 4 – 12 Medal
Cadet: kategoria chłopców i kategoria dziewcząt 1-3 miejsce – Puchary
Puchar Burmistrza Kartuz dla najmłodszego zawodnika
W kolejnych kategoriach klasowych: 1 miejsce Puchar Burmistrza Kartuz, 1-3 miejsce medale
Upominki sponsorskie.
Poczęstunek dla uczestników regat, opiekunów i trenerów.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE I OSOBY KONTAKTOWE:
Dodatkowych informacji udziela:
Koordynator CSWiPR Kartuskie Centrum Kultury – komandor regat – Hanna Kajeta tel 509 980 780
Kontakt e:mail: hanna.kajeta@gmail.com